Виробництво пастеризованого молока: Технології виробництва пастеризованого молока, кефіру,йогурту, сметани

Технології виробництва пастеризованого молока, кефіру,йогурту, сметани

Приймання молока 

 

Охолодження молока (t=4-6оС)

Резервування молока (не ˃12год)

Очищення та нормалізація

Підігрів до 40-45 °С

Перемішування та охолодження до 10-12оС
протягом 4-6 год

Дозрівання при 10-12
о
С протягом 6-8 год

Розлив в тару

Зберігання при 4-6 оС

Схема 4. – Технологічна схема виробництва 
біокефіру 1,5% резервуарним способом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняте молоко подають 
на нормалізацію. Нормалізацію кисломолочних
напоїв проводять в потоці за жиром. Молоко
подається насосом через зрівнювальний
бачок до 4-х секційної пластинчасто-пастеризаційно-охолодувальної
установки А1-ОПК-5 (відсутня секція розсільного
охолодження) у 1-у секцію рекуперації,
підігрівається до температурі 40-45оС
і подається до сепаратора-нормалізатора
ОСН-3, де відбувається одночасно нормалізація
і очищення від механічних домішок малока.

Нормалізоване молоко повертається
до пластинчасто-пастеризаційно-охолодувальної
установки в 2-у секцію рекуперації,
де підігрівається до температури 60
… 65 ° С, далі подається до гомогенізатора
А1-ОГМ. При виробництві кисломолочних
напоїв процес гомогенізації обов’язковий,
так як в подальшому процес сквашування
проходить тривалий час у резервуарах
великої ємності, при цьому можуть відстоюватися
вершки. Окрім цього процес гомогенізації
сприяє отриманню згустку, який в подальшому
добре утримує вологу. Тиск при виробництві
кефіру 12,5-13,5 МПа (допускається температура
пастеризації).

Гомогенізована суміш 
повертається до пластинчасто-пастеризаційно-охолодувальної
установки в секцію пастеризації.
Пастеризація призначена для знищення
вегетативної і патогенної мікрофлори,
інактивації ферментів та гормонів,а 
також для посилення гідрофільних
властивостей згустку.

Режим пастеризації:  
85 … 87 ° С протягом 5-10 хв.

                                   
92 … 95 ° С протягом 2-3 хв.

При високій температурі 
пастеризації відбувається денатурація 
сироваткових білків, які в результаті
осідають на поверхні казеїну, це посилює 
його негативний заряд, що сприяє кращому 
утримуванню вологи. Далі молоко подається 
в останню секцію, де охолоджується 
до температури заквашування, і подається 
до резервуару для сквашування.

Температура заквашування при
виробництві кефіру:

         
взимку  20 … 22 ° С

         
влітку 18 … 20 ° С                  

Заквашування та сквашування.

Після внесення закваски, суміш 
ретельно перемішують і залишають 
для сквашування на 10-12 год у резервуарі РЧ-ОТН-6.
При цьому створюються благо приємні умови
для молочнокислих бактерій, які починають
активно розмножуватися і при цьому вони
виробляють ферменти, які сприяють молочнокислому
бродінню. В результаті цього утворюється
молочна кислота, яка дисоціює на іони
Н+ і СОО . Іони водню приєднуються
до міцели казеїну, зменшуючи негативний
заряд. Наступає стан, коли кількість позитивних
дорівнює кількості негативних зарядів,
тобто наступає ізоелектрична точка. Казеїн
випадає в осад, при цьому утворюється
згусток. Закінчення сквашування визначається
за кислотністю згустку.

При виробництві кефіру кислотність 
згустку після сквашування повинна 
становити 110-120оТ. Готовий згусток
охолоджують до температури 10-12оС
протягом 4 годин, при  цьому суміш через
кожну годину перемішують протягом 15-20
хв. для насищення згустку. При цьому створюються
умови для розвитку дріжджів. Молочнокисле
бродіння припиняється і починається
розвиток дріжджів. Охолоджений згусток
залишають у спокої на 6-8 годин. Цей процес
називається дозрівання, при якому протікає
спиртове бродіння. Продукт набуває гострого
смаку, накопичується вуглекислий газ,
підвищується кислотність. По закінченню
дозрівання продукт розливають до споживчої
тари і перевозять до холодильної камери.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биосметана
20% жирности

Схема 5. – Технологічна схема 
виробництва біосметани 20%

Гомогенізація t = 60-65°С, р=10-12 МПа

 

Підігрів до 60-65 °С

 

Охолодження до температури заквашування:
літом18-22оС, взимку 22-23
о
С

Пастеризація t = 92-95°С, 15-20 с.

 

Сквашування: літом 18-22
о
С, взимку 22-23
о
С протягом 9-16 год

 

 

Заквашування 

 

Охолодження до 18оС

Оцінка якості молока

Приймання молока 

 

Охолодження молока (t=4-6оС)

Резервування молока (не ˃12год)

Сепарування

Підігрів до 40-45 °С

Дозрівання при 6-8
о
С протягом 6-8 год

Розлив в тару

Зберігання при 4-6 оС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сепарування молока.

Молоко сепарують в 
цілях отримання вершків, призначених 
для вироблення сметани 20% жирності.
Сепарування проводять на сепораторі-нормолізаторі
ОНС-3, що дозволяє уникнути подальшої
нормалізації вершків і їх очищення. Оптимальна
температура сепарування молока 35-45 °
С.

Гомогенізація вершків.

При гомогенізації відбувається
дроблення жирових кульок, збільшується
їх кількість, підвищується стійкість 
жирової емульсії. Ефективність гомогенізації
залежить від температури і тиску, а також
від вмісту жиру в продукті. Для сметани
20% жирності оптимальний тиск 9-12 МПа і
температура 60-70°С

З метою підвищення гігієнічної
надійності, поліпшення мікробіологічних
показників готового продукту гомогенізацію
здійснюють перед пастеризацією.

Пастеризація вершків.

При вироблення сметани 20% жирності
вершки пастеризують при температурі
92 оС і витримкою 15-20 секунд на пластинчатому
пастеризаторі ОП1-У1. Для збереження утворилися
при пастеризації ароматичних речовин
та зменшення ступеня втрати вітамінів,
вершки слід пастеризувати в закритій
системі.

Режим пастеризації вибирають 
від якості перероблюваної сировини
і виду сметани. При переробці 
вершків низької якості (з стороннім 
присмаком, з великою бактеріальної 
обсемененностью) використовують більш 
високі температури пастеризації. При 
переробці несвіжих вершків із зниженою
термоустойчивостью білків, обмежуються 
більш низькими температурами пастеризації.

Ефективність пастеризації
має бути не нижче 99,9%.

 

 

 

Охолодження вершків.

Вершки після гомогенізації
і пастеризації негайно охолоджують до
температури заквашування 28-30оС
і направляються в резервуар для сквашування.

Заквашування вершків.

Застосовують закваску на
чистих культурах мезофільних молочнокислих 
стрептококів та біфідобактерії.

При виробництві сметани
20% жирності допускається застосовувати
слабовяжущую закваску, приготовлену
на чистих культурах мезофільних і термофільних
молочнокислих стрептококів. Норма закваски
встановлюємо в залежності від її активності,
умови виробництва і якості сировини.

Об’ємна частка внесеної закваски
складає 5% від маси вершків, і вносяться
при Т = 28оС

Сквашування вершків.

Температура поквашених вершків
28-30оС. Вершки до утворення згустків
та досягнення визначеної кислотності
не менше 55оТ для сметани 20% жирності.
Тривалість процесу не повинен перевищувати
6-7 годин в резервуарі Г2-ОТН-4.

Перемішування і розлив поквашених
вершків.

Тривалість перемішування 
згустку 3-5 хв. Його проводять з метою 
досягнення однорідного складу і 
консистенції продукту. Тривалість перемішування 
залежить від в’язкості згустку,
відстою жиру при сквашивании 
та ін.

Сквашену і перемішану суміш
направляють на фасування до фасовочної
установки М6-ОРД, при температурі 28-30°С.

Охолодження і дозрівання
сметани.

Ці процеси здійснюють у камері
(холодильної) з температурою 0-8 ° С. Тривалість
дозрівання становить 6-8 годин.

В процесі охолодження 
і дозрівання сметани призупиняються
біохімічні процеси: наростання кислотності
загальмовується, або припиняється, значна
частина молочного жиру кристалізується,
сметана набуває більш густу консистенцію.
Після охолодження і дозрівання сметана,
готова до реалізації.

Зберігання сметани.

Сметану зберігають при Т
= 0-8 ° С не більше 72 годин, у тому
числі на підприємстві виробника не
більше 36 годин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Технохімічний, мікробіологічний контроль виробництва, метрологія і стандартизація

3.1. Технохімічний
контроль виробництва продукту

3.1.1. Завдання і функції
технохімічного контролю виробництва

Головними задачами технохімічного
контролю є наступне: запобігання 
вироблення і випуску підприємством 
продукції, на відповідні вимоги НТД; укріплення
технологічної дисципліни і підвищення
відповідальності усіх ланок виробництва 
за якість виготовленої продукції; здійснення
заходів з раціонального використання
матеріальних ресурсів, постійному збільшенню
на цій основі випуску продуктів 
з 1т сировини при менших затратах
матеріальних, трудових, фінансових та
енергетичних ресурсів.

Одним з основних умов для 
виконання цих задач є подальше
зусилля технологічного контролю на
підприємствах. Передбачають вдосконалення 
організації праці і технічне
переозброєння по шляху максимального 
метрологічного забезпечення комплексними
технічними засобами управління, вимірювання 
і контролю.

На підприємствах молочної
промисловості упроваджуються типові
проекти з організації праці 
робітників технохімічного контролю.
В них містяться рекомендації
з раціонального планування і 
оснащенню робочих місць оргтехоснащеністю,
організації праці і оснащенню робочих
місць, з покращенням умов праці і т.д.
Запропоновані до впровадження норми
часу на проведення  аналізів технохімічного
контролю, які розроблені на типові умови
наукової організації праці. Норми часу
на контрольні аналізи являються основою
для планування і розрахунку раціональної
чисельності робітників лабораторії.

Головною метою метрологічної 
служби – підвищення якості продукції,
ефективності управління і використання
матеріальних цінностей, достовірність 
обліку і т. д. Точність виміру показників
сировини, полу фабрикатів, технологічних 
параметрів, маси компонентів при 
їх дозуванні – основа отримання 
продукції гарантованого по фізико-хімічним
показникам якості, а точність виміру
і підтримки температури і мікробіологічних
показників багато в чому визначають санітарну
її безпеку.

Положенням про відділ
технологічного контролю (виробничої
лабораторії) передбачені наступні
функції технохімічного контролю: контроль
якості сировини, що поступає, тари, основних
і допоміжних матеріалів; контроль
технологічних процесів обробки 
молочної сировини і виробництва 
молочних продуктів; контроль якості готової 
продукції, тари, упакування, маркування
і порядку випуску продукції 
з підприємства; контроль умов, режимів 
і терміну зберігання сировини, матеріалів
і готової продукції на складах;
контроль витрат сировини, матеріалів
і виходу готової продукції; контроль
режиму і якості мийки, дезінфекції 
тари і обладнання; контроль реактивів,
які застосовують для аналізу, миючих
і дезінфікуючих засобів і 
приготування хімічних розчинів; контроль
стану вимірювальних приборів; підготовка
і проведення днів якості продукції 
та ін.

Всі контролюючі організації 
свої функції повинні виконувати
у строгій відповідності з 
НТД: стандартними і технологічними
умовами на сировину, готову молочну 
продукцію, основні і другорядні
матеріали, тару, що використовують при 
виробництві продуктів; стандартами 
на методи аналізів; інструкціями з 
технологічного і мікробіологічного 
контролю на підприємствах молочної
промисловості; технологічними інструкціями
з виробництва молочних продуктів;
інструкціями з порядку проведення
державних закупок молока і молочних
продуктів; інструкціями з порядку 
прийомки і обробки молока-сировини
на підприємствах молочної промисловості;
положеннями з поставки товарів 
народного вживання; санітарними 
правилами; інструкціями з санітарної
обробки обладнання; норми витрат
сировини при виробництві молочних
продуктів; приказами і вказівками
відомостей організацій, а також 
картами метрологічного забезпечення
технологічного процесу.

 

 

   3.1.2. Графік
організації технологічного контролю
виробництва

Таблиця 3. 1. – Схема технохімічного
контролю процесу виробництва пастеризованого
молока

Об’єкт досліджень

Контрольований показник

Періодичність контролю

Відбір проб

Молоко 

Органолептичні показники

Температура, 0С

Титрована кислотність, 0Т

Масова частка жиру, %

Масова частка білка,%

Масова частка сухих речовин,
%

Густина, кг/м3

Ступінь чистоти за еталоном,
група

Щоденно

В кожній партії

Нормалізація

Маса, кг

Масова частка жиру, %

Щоденно

З кожного резервуара

Гомогенізація

Температура, 0С

Тривалість процесу, хв.

Ефективність 

гомогенізації, %

Щоденно

З кожного резервуара

Пастеризація 

Температура, 0С

Тривалість процесу, хв.

Ефективність 

пастеризації, %

Щоденно

З кожного резервуара

Продукт перед фасуванням

Органолептичні показники

Температура, 0С

Титрована кислотність, 0Т

Масова частка жиру, %

Активна кислотність, од. рН

Щоденно

З кожного резервуару

Питання та відповіді про виробництво та якість сиру, доставку, оплату

Сирні Мандри – компанія, що заснована у 2012 році, займається виробництвом і продажем ремісничих (крафтових) сирів. В асортименті компанії понад 80 видів відбірних сирів від локальних виробників, частина з яких є власного виробництва.

Так, ми відправляємо продукцію у всі міста України, окрім тимчасово окупованих територій.

Відправка здійснються з понеділка по п’ятницю.

Термін підготовки замовлення до відправлення – від 2 до 4 діб.

Ми відправляємо весь асортимент, який представлений на сайті: кисломолочну продукцію, а також молоді, напівтверді та тверді сири, та м’які сири з дозріванням, а також алкоголь та додатки до сиру.

З великою обережністю ставимося до відправки свіжого молока, яєць і чізкейку, оскільки є всі передумови до пошкодшення та втрати властивостей продукту під час транспортування.

Кожен шматок сиру вакуумується в індивідуальну упаковку. Для того, щоб зберегти оптимальний температурний режим, в кожну посилку вкладаються термоущільнювачі та «акумулятор холоду» (заморожений харчовий лід, який ви можете сміливо використовувати повторно).

За умови доставки замовлення в інші міста України та самовивозу з наших крамниць – обов’язкова 100 % передоплата покупки на картковий рахунок підприємця.

Так, ми маємо в асортименті сир, який виготовлений з використанням мікробіального ферменту. В нашому асортименті присутні  сири для веганів: наприклад, сулугуні копчений, Ягня, Грильовий, Грета.

В залежності від категорії, сир може мати різні аромати. Існує міф, що сир з козячого молока має інтенсивний неприємний запах. Це хибна думка і, зазвичай, вона ґрунтується на негативному досвіді першого знайомства з козячим молоком в минулому (наприклад, бабуся наполягала на вживанні молока «з-під» кози в дитинстві).

Будь-який сир з будь-якого молока може мати інтенсивний аромат і післясмак – це залежить не від виду молока, а від умов дозрівання сиру. Про етапи дозрівання сиру можна дізнатися більше в нашій статті.

Якщо ви починаєте лише знайомство з продукцією з козячого молока, рекомендуємо звернути увагу на такі сири, як Крем-шевр, Пастур, Біласовиця. Чим молодший сир, тим спокійнішим буде його аромат і післясмак.

Так. Цей процес сприяє знищенню сторонніх мікроорганізмів та гарантує безпечність продукту. Продаж та виробництво сирів з сирого (тобто непастеризованого) молока є забороненим в Україні на закондавчому рівні.

Так, сир можна заморожувати. Сир після заморожування є безпечним і підлягає споживанню. Також, при заморожуванні збільшується термін
зберігання сирів. При цьому, сир після дефростації («розморозка») змінює свої первинні властивості: запах, смак та текстуру.

Сичужний фермент – це один з видів коагулянтів (речовина, яка розділяє молоко на тверду і рідку форми: молочний білок і сироватку), який є невід’ємним у виготовлені певних видів сирів. Існують різні види коагулянтів: рослинні, мікробіальні і тваринні. Тваринний фермент виготовляється з витяжки, яку отримують з частини 4-го відділу шлунків ссавців, який має назву сичуг. Саме тому – фермент, який отриманий з сичугу називається сичужний.

СаCL2 додається в ті сири, які за технологію вимагаються створення більше щільного сирного згустку. З метою дотримання харчової безпеки молоко потрібно пастеризувати. Під час пастеризації, кальцій, що входить в структуру молочного білка, переходить в розчинну форму. В наслідок цього, білкові структури стають менш стійкі, що унеможливлює виготовлення певних видів сиру. Для цього додається у молоко кальцій у формі сполуки CaCl2. Під час хімічної реакції хлор випаровується в повітря, а Ca замішає втрачений кальцій в структурах білку. Тепер ви знаєте, що кальцій хлор це безпечний і невід’ємний інгредієнт при виробництві сиру з пастеризованого молока.

Ні. Це суперечить нашим цінностям. Ми продаємо і виготовляємо виключно натуральний сир, який виробляється без додавання стороннього жиру.

Так, наша компанія має власну сироварню «Сирні Мандри», що спеціалізується на виготовленні сирів і кисломолочної продукції з козячого, коров’ячого, овечого молока.

Крафтовий сир (craft – ручний, ремісничий, ремесло) – це сир, якій створений в невеликих кількостях із задіянням в переважній більшості ручної праці (виробництво і дозрівання), з метою збереження ароматичних і смакових властивостей молока. В результаті дбайливого ставлення
майстра-сировара до кожної голови сиру Ви можете відчути, як приклад, післясмак смаженого фундука в головці сиру або запах білих грибів від скоринки сиру – магія? НІ! Це крафтовий сир!

Детальніше в нашій статті.

В склад сиру входять: молоко, закваска, фермент, сіль. Також до певних видів сиру може додаватись
зола, спеції, квіти, хлористий кальцій тощо.

 • Наша продукція виготовлена згідно ТУ, які є зареєстрованими та складеними на основі ДСТУ.
 • При закупівлі молока отримуємо від фермерських господарств посвідчення якості та довідки про здоров’я тварин.
 • Готова продукція систематично, з рівною періодичністю здається в “Державну Лабораторію Ветеринарної Медицини», з метою проведення незалежної експертизи, що посвідчується експертиним висновком.
 • Продукція партнерів-виробників має всю необхідну дозвільну документацію, яка надається нам з поставками товару (експертні висновки, дослідження, посвідчення якості тощо).
 • За запитом, ми надаємо кожному покупцю вичерпну достовірну інформацію щодо безпечності продукції.

Важливо зауважити, що є різні категорії сиру і кожна з них має свої особливості щодо
зберігання.

Молоді сири (сулугуні, Пастур, моцарелла) – потрібно зберігати в холодильнику за температурою +4, + 8 С°, в щільно закритому контейнері. Ми рекомендуємо загортати сир в пергамент або фольгу. Термін зберігання становить 5-7 днів при відркитті вакуумного пакування.

М’які сири з дозріванням (Велетень, Валок, Макі тощо) – рекомендуємо зберігати в їхній первинній упаковці, у пергаментному папері або ж в ємності з кришкою за температурою +4, +8 С°. Термін придатності згідно з ТУ – 28 діб, проте при правильному зберіганні вони не псуються, а продовжують дозрівати, змінюючи свої смакові властивості та текстуру.

Напівтерді та тверді сири (Цуркан, Альпаж) – можна зберігати у вакуумній упаковці або ж у ємності з кришкою. Рекомендуємо при відкритті вакуумної упаковки загорнути сир в пергамент або фольгу і покласти в окремий контейнер. Термін придатності згідно з ТУ – 60 діб, проте при правильному зберіганні вони не псуються, а продовжують дозрівати, змінюючи свої смакові властивості та текстуру.

Детальніше можна прочитати тут.

Крамниці у м. Львів:

 • Ринок “Княжий» – вул. Володимира Великого, 59 в.
 • Проспект В’ячеслава Чорновола, 67.
 • Ринок “Стрийський» – вул. Франка, 81.
  ТЦ Сихів – вулиця Сихівська, 16.
 • Ринок “Привокзальний» – вул. Городоцька, 155 (м’ясо-молочний термінал)

В Києві наразі ми не маємо партнерів. Замовити продуцію можна тільки з доставкою.

Наведемо приклад на класичному напівтвердому крафтовому сирі з дозріванням в 1 місяць.

 • Для того, щоб зварити 1 кг сиру з цільного молока, в середньому, потрібно 10 літрів.
 • Вартість якісного фермерського коров’ячого молока в Україні- 15-17 грн/л для гуртових закупівель.
 • Вартість переробленого молока в одному кілограмі сиру складає 150-170 грн/кг.
 • В молоко додаються закваски, ферменти, сіль тощо. Умовно – це  2-5 грн/кг.
 • В собівартість 1 кг сиру входять також – оплата праці, орендні плати, комунальні платежі (газ, вода, електрика), оплата податків, логістика тощо. Орієнтовно це від 40 грн/кг.
 • Отже, умовна повна собівартість 1 кг сиру складає 210-220 грн/кг.
 • Націнка сироварні може складати від 40-70%. Націнка крамниці від 30-50%.

Тому, коли на ціннику пишуть натуральний сир за 100 грн/кг – то це привід задуматися, чому така ціна.

Так, ми співпрацюємо з крамницями, мережами, готелями, ресторанами, які, в першу чергу, зацікавлені в розвитку культури споживання крафтових сирів в Україні.

По цьому питанню звертатися можна до Сирного Експерта 067 810 41 19 Мар’яна, [email protected].

Наразі ми не маємо франшизи.

Так. Надішліть своє резюме із зазначенням бажаної посади на пошту [email protected].

 1. Хочете висловити свою подяку або лишити позитивний відгук. Як це зробити? Свій відгук Ви можете залишити на сторінках соціальних мереж Facebook і Instagram.
 2. Хочете написати рекламацію, з метою поліпшення сервісу компанії Сирні Мандри? Кому писати/дзвонити? Якщо у Вас питання/пропозиції до нашого сервісу наші менеджери радо поспілкуються з Вами по телефону:
 • Ірина +380 (67) 509 3620 (відділ онлайн замовлень)
 • Людмила +38 (067) 509 86 08 (відділ з діяльності крамниць
 • Мар’яна +38 (067) 810 4119 (по всіх інших питаннях)

A також можна написати на пошту: info@cheesemandry. com.

Оценка устойчивости производства пастеризованного молока с использованием подхода к оценке жизненного цикла: пример из Ирана

. 2016 15 августа; 562: 614-627.

doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.070.

Epub 2016 22 апр.

Шахин Рафи
1
, Беньямин Хошневисан
2
, Исса Мохаммади
3
, Мортаза Агбашло
3
, Хосейн Мусазаде
3
, Шон Кларк
4

Принадлежности

 • 1 Факультет сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран. Электронный адрес: [email protected].
 • 2 Кафедра инженерии сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран; Исследовательская группа специалистов по окружающей среде (ESRTeam), Тегеран, Иран. Электронный адрес: [email protected].
 • 3 Факультет сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран.
 • 4 Программа по сельскому хозяйству и природным ресурсам, Berea College, Berea, KY, США.
 • PMID:

  27110976

 • DOI:

  10. 1016/j.scitotenv.2016.04.070

Шахин Рафи и др.

Научная общая среда.

.

. 2016 15 августа; 562: 614-627.

doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.070.

Epub 2016 22 апр.

Авторы

Шахин Рафи
1
, Беньямин Хошневисан
2
, Исса Мохаммади
3
, Мортаза Агбашло
3
, Хосейн Мусазаде
3
, Шон Кларк
4

Принадлежности

 • 1 Факультет сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран. Электронный адрес: [email protected].
 • 2 Кафедра инженерии сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран; Исследовательская группа специалистов по окружающей среде (ESRTeam), Тегеран, Иран. Электронный адрес: [email protected].
 • 3 Факультет сельскохозяйственного машиностроения, Факультет сельского хозяйства, инженерии и технологий Тегеранского университета, Карадж, Иран.
 • 4 Программа по сельскому хозяйству и природным ресурсам, Berea College, Berea, KY, США.
 • PMID:

  27110976

 • DOI:

  10. 1016/j.scitotenv.2016.04.070

Абстрактный

Агропродовольственные системы играют важную роль в экономике всех стран из-за использования энергии и связанных с этим экологических последствий. Устойчивость этих систем определяется множеством взаимодействующих экономических, социальных и экологических факторов. Молочное производство представляет собой соответствующий пример компромиссов в отношении устойчивости, которые происходят в таких системах. С одной стороны, производство молочных продуктов составляет важную часть рациона человека, но оно также несет ответственность за значительные выбросы сильнодействующих парниковых газов и других загрязняющих веществ. В этом исследовании экологические аспекты производства пастеризованного молока в Иране изучались с использованием подхода жизненного цикла. Были приняты во внимание три подсистемы, а именно производство кормов, молочная ферма и молочный завод, чтобы определить, как и где можно сделать производство пастеризованного молока в Иране более экологически безопасным и энергоэффективным. Результаты ясно показывают, что стадия производства кормов была горячей точкой в ​​производстве пастеризованного молока с точки зрения потребления энергии, воздействия на окружающую среду и экономических затрат. Наибольшая доля в общих производственных затратах приходилась на корма для животных (43%), которые входили в состав стадии производства кормов. Крупнейшими потребителями энергии при производстве сырого молока были люцерна (30,3%), концентрат (24%), солома (17,8%) и кукуруза (10,9%).%) для коров, за которыми следуют дизельное топливо (6,6%) и электричество (5,6%). Потенциал глобального потепления для производства 1000 кг сырого молока у ворот молочной фермы оценивается в 457 кг CO2, экв. Таким образом, более 69% общего воздействия на ворота переработки молока приходится на две предыдущие подсистемы (производство кормов и молочная ферма), причем на этап производства кормов приходится наибольшая доля нагрузки на окружающую среду.


Ключевые слова:

Молочные продукты; Модель использования энергии; экологические оценки; выбросы ПГ; Оценка жизненного цикла.

Copyright © 2016 Elsevier B.V. Все права защищены.

Похожие статьи

 • Снижение воздействия производства молока на окружающую среду за счет анаэробного сбраживания навоза: пример молочной фермы в долине По.

  Баттини Ф., Агостини А., Буламанти А.К., Джунтоли Дж., Амадуччи С.
  Баттини Ф. и др.
  Научная общая среда. 2014 15 мая; 481:196-208. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.02.038. Epub 2014 2 марта.
  Научная общая среда. 2014.

  PMID: 24598150

 • Оценка жизненного цикла выбросов парниковых газов от молочного производства в Восточной Канаде: тематическое исследование.

  Mc Geough EJ, Little SM, Janzen HH, McAllister TA, McGinn SM, Beauchemin KA.
  Mc Geough EJ и др.
  Дж. Молочная наука. 2012 г., сен; 95 (9): 5164-5175. doi: 10.3168/jds.2011-5229.
  Дж. Молочная наука. 2012.

  PMID: 22916922

 • Использование методологии оценки жизненного цикла для оценки производства ультрапастеризованного молока в Португалии.

  Гонсалес-Гарсия С., Кастанейра Э.Г., Диас А.С., Арроха Л.
  Гонсалес-Гарсия С. и др.
  Научная общая среда. 2013 1 января; 442: 225-34. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.10.035. Epub 2012 22 ноября.
  Научная общая среда. 2013.

  PMID: 23178782

 • Патогены пищевого происхождения в молоке и окружающей среде молочных ферм: последствия для безопасности пищевых продуктов и общественного здравоохранения.

  Оливер С.П., Джаярао Б.М., Алмейда Р.А.
  Оливер С.П. и др.
  Патог пищевого происхождения Dis. Лето 2005 г .; 2 (2): 115–29. doi: 10.1089/fpd.2005.2.115.
  Патог пищевого происхождения Dis. 2005.

  PMID: 15992306

  Обзор.

 • Обзор симпозиума MILK: устойчивость производства и потребления молочных продуктов в странах с низким уровнем дохода с акцентом на производительность и воздействие на окружающую среду.

  Tricarico JM, Kebreab E, Wattiaux MA.
  Трикарико Дж. М. и соавт.
  Дж. Молочная наука. 2020 ноябрь;103(11):9791-9802. doi: 10.3168/jds.2020-18269.
  Дж. Молочная наука. 2020.

  PMID: 33076189

  Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

 • Экологическая оценка жизненного цикла коровьего молока в традиционной бразильской системе полуинтенсивного производства.

  Карвалью Л.С., Виллерс К.Д., Соарес Б.Б., Ногейра А.Р., де Алмейда Нето Х.А., Родригес Л.Б.
  Карвалью Л.С. и соавт.
  Environ Sci Pollut Res Int. 2022 март; 29(15):21259-21274. doi: 10.1007/s11356-021-17317-5. Epub 2021 9 ноября.
  Environ Sci Pollut Res Int. 2022.

  PMID: 34751877
  Бесплатная статья ЧВК.

 • Оценка жизненного цикла и сравнение энергии асептического омического нагрева и аппертизации нарезанных помидоров соком.

  Гними С., Никха А., Девульф Дж., Ван Хаут С.
  Гними С. и др.
  Научный представитель 2021 г. 22 июня; 11 (1): 13041. doi: 10.1038/s41598-021-92211-1.
  Научный представитель 2021.

  PMID: 34158552
  Бесплатная статья ЧВК.

 • Однократный посев риса или агросистема ратунинга: что более экологично?

  Фирузи С. , Никха А., Аминпанах Х.
  Фирузи С. и др.
  Environ Sci Pollut Res Int. 2018 ноябрь;25(32):32246-32256. doi: 10.1007/s11356-018-3076-x. Epub 2018 17 сентября.
  Environ Sci Pollut Res Int. 2018.

  PMID: 30225691

Типы публикаций

термины MeSH

Следите за системой кормления пастеризованным молоком

 1. Дом
 2. Животные и домашний скот
 3. Молочные продукты
 4. Молочный молодняк
 5. Система кормления пастеризованным молоком

Краткая информация

При надлежащем управлении и мониторинге вы можете постоянно обеспечивать своих телят чистым, высококачественным молочным рационом и максимизировать преимущества, получаемые от программы кормления пастеризованным молоком.

Для достижения наилучших результатов:

 • Создайте стандартную рабочую процедуру (СОП).
 • Обучите персонал фермы внедрению этих СОП.
 • Внедрите программу планового мониторинга.

Преимущества кормления телят цельным молоком

Машина для пастеризации молока

 • Кормление телят непродаваемым (больничным) молоком или товарным молоком из резервуаров может позволить производителям получить важные преимущества для роста, здоровья и экономики по сравнению с обычными программами кормления заменителями молока.
 • Улучшение среднесуточных привесов в предотъемный период связано со значительным улучшением производства молока за первую и вторую лактации.
 • Другие преимущества обеспечения высокого уровня питательных веществ из цельного молока могут включать улучшение иммунной функции и здоровья.

Остерегайтесь болезнетворных бактерий

Несмотря на огромные преимущества, которые может предложить диета из цельного молока, кормление сырым молоком может подвергать телят воздействию инфекционных агентов, таких как возбудители болезни Джона (Mycobacterium avium ssp.