Виробництво молока пастеризованого: Визначення кислотності молока пастеризованого 2,5% жирності

Содержание

Визначення кислотності молока пастеризованого 2,5% жирності

Загальна технологія. Виробництво пастеризованого
молока на міських молочних заводах,
незважаючи на різноманітність його видів,
складається в основному з однакових для
всіх видів молока операцій: приймання
і підготовка сировини, нормалізація, очищення, гомогенізація, пастеризація,
охолодження, розлив, пакування, маркування,
зберігання і транспотірованіе. Технологія
пастеризованого молока ведеться за єдиною
схемою з використанням однакового устаткування.

2.2 Ринок молока і молочних продуктів в Україні
та у світі

Харчова цінність молокопродуктів полягає в
тому, що вони містять усі необхідні для
організму людини поживні речовини у оптимально
збалансованому співвідношенні.

За нормами, розробленими науково-дослідним
інститутом харчування України, доросла
людина повинна споживати певні продукти (табл. 2.1)

 

Таблиця 2.1

Норми споживання молока та молокопродуктів

Продукт

кг. , на рік

г., на добу

Молоко (свіже або сквашене)

164,2

450

 

Продовж.
табл. 2.1

Сир кисломолочний

7,3

20

Сметана

6,6

18

Сир твердий

6,6

18

Масло вершкове

5,5

15

 

Усього споживання молока і молочних продуктів
(у перерахунку на молоко) має становити
за рік 433,6 кг, за добу 1188 г.

Молоко і цільномолочна продукція. На сьогодні в світі одержують близько
560 млн. т молока. Лідером виробництва (124
млн. т, або 22%) є Західна Європа, де сконцентровано
близько 10% поголів’я молочних корів. Друге
місце за останні роки займає Індія, яка
виробляє 76 млн. т (13%) молока. США, яким
належить третє місце, трохи відстають
від Індії, вони виробляють 73 млн. т. На
четвертому місці — Росія, яка значною
мірою відстала від перші’ трійки (5,5%).

На решту світу припадає близько 50% виробництва
молока.

Стабілізуючи виробництво молока в СІЛА, країнах ЄС,
Швейцарії, Канаді, Японії, Росії, Україні,
у країнах Азії, Латинської Америки зберігається
тенденція до підвищення виробництва.
Стабілізація і деяке зростання виробництва
молока спостерігається при зменшенні
поголів’я корів, тобто за рахунок підвищення
їх продуктивності.

Основним найбільшим регіоном у світі з виробництва
молока і молочної продукції є Європа.
Проте в останні роки з’явилася нова фірма
— «Глобал Деері компані» в Новій Зеландії,
яка швидко просувається на передові позиції
[11].

Споживання цільномолочної продукції в країнах
світу різко відрізняється (табл. 2.2)

 

 

 

Таблиця 2.2

Споживання питного молока, молочних
напоїв та кисломолочних продуктів у деяких
країнах світу (2000 р. )

 

Питне молоко

Молочні напої 
та

кисломолочні 
продукти

Країна

тис. т

кг на душу населення

тис. т

кг на душу населення

1

2

3

4

5

ЄС (15 країн)

37 900

100,8

6440

16,9

Австрія

757

93,1

173

21,4

Франція

5513

93,5

1682

28,5

Німеччина (*1999 р. )

7474*

91,2*

2290

26,5

Нідерланди

1603

100,8

713

44,8

Португалія

1083

100,3

107

9,7

Іспанія

4041

111,7

620

15,7

Швеція (*1999 р.)

1261

142,3

336*

38,0*

Австралія

2086

108,7

108

21,4

Норвегія

554

123,4

75

16,6

Беларусь

1229

119,0

309

30,0

Угорщина (*1999)

890

88,6

110*

10,9*

Польща

3205

83,0

575

14,9

Словакія

446

81,5

36

6,7

Україна

3178

64,0

174

3,5

Канада

2861

93,0

150

4,9

США

25173

91,3

  

Китай

1250

1,0

270

0,2

Японія (*1999 р. )

4890*

38,6

  

Достатньо високий цей рівень у цілому в країнах
ЄС — 117,7 кг на душу населення. Найвищий
рівень споживання у Фінляндії (222,2 кг),
Швеції (180,3 кг), Нідерландах (450,6 кг). Високий
рівень споживання цільномолочної продукції
спостерігається в Ісландії (215,3 кг), Бєларусі
(149 кг), Норвегії (140 кг).

У розвинутих країнах ринки питного молока
в цілому характеризуються зростанням
рівня або зниженням у перерахунку на
душу населення. Це пояснюється певними
причинами. По-перше, часто в оціночні
дані включають споживання на фермах і
прямий продаж споживачам із ферм. При
скороченні кількості ферм ця частка загального
споживання може знизитися. По-друге, використання
питного молока в приватних господарствах
скорочується.

На ринках збуту, що розвиваються, дещо
інша ситуація — обсяги продаж на них збільшується.
Наприклад, у Китаї споживання молока
підтримується державою (прийнято програму
забезпечення молоком школярів). Рівень
його споживання в цій країні за останні
роки значно збільшився, однак на душу
населення все ще низький.

Виробництво молока в Україні сягає близько 15 млн.
т. Протягом останніх років не спостерігається
сталого збільшення виробництва молока
в нашій державі, хоч і відбулося деяке
зростання виробництва молока в домогосподарствах
(частка яких у загальному виробництві
молока становить близько 1/3).

Споживання молокопродуктів населенням України
в 1997 р. порівняно з 1990 р. скоротилося в
1,7 раза і більше ніж удвічі нижче за норми
споживання. За цим показником Україна
відстає від багатьох країн світу. Але,
починаючи з 1999 p., ситуація змінюється
на краще.

У структурі споживання молока і молокопродуктів
в Україні спостерігається тенденція
до зростання споживання свіжої молочної
продукції (до 32%), хоча ціни на молоко і
молокопродукти за останні три роки значно
зросли (майже на 40%). За оцінками експертів,
виробництво молока в Україні в 2005 р. 
досягло 18 500 тис. т, у 2011 р. — 20 000 тис. т.

Молокопереробні підприємства в Україні розташовані
в основному в містах, а в деяких областях
(Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській,
Рівненській) чимало виробництв розташовані
поблизу сировинних зон.

Молочна промисловість України складається
з двох груп: спеціалізованих підприємств та напівкустарних цехів (як правило, при колективних сільськогосподарських
підприємствах). Загальна кількість спеціалізованих
підприємств становить понад 500. Більшість
з них (3/4) об’єднані в Національну асоціацію
молочників України (система Укрмолпрому).
Підприємств малої потужності нараховується
понад 1000. Потужностей галузі достатньо
для переробки 20 млн. т молока на рік. Серед
найбільших підприємств, які постійно
нарощують темпи виробництва, ВАТ «Харківський
молококомбінат», AT «Галактон»,
ВАТ «Київський молокозавод № З»
ВАТ «Павлоградський молочний комбінат»,
ЗАТ «Білосвіт-Умань» (м. Умань, Черкаської
обл.), АТЗТ «Юрія» (м. Черкаси), ВАТ
«Шосткинський міський молочний комбінат»
(м. Шостка, Сумської обл.). Ці підприємства
постійно розширюють асортимент продукції,
фасують товари у фірмові упаковки.

Для пакування молочної продукції використовуються
сучасні пакувальні матеріали. Пластикову
упаковку постачає харківська фірма «ТВП
Україна» і київська «Інвікта»
кашировану фольгу — «Український алюміній»
(м. Київ), полістиролову стрічку — «Інтераг-
ропак» (м. Київ), пюр-пак «Елопак»
(м. Фастів), тетра-топ і упаковку для молока
тривалого зберігання — «Тетра-пак»
(Швеція) тощо.

 

2.3 Кислотність

Кислотність — показник свіжості молока, один з основних
критеріїв оцінки його якості. Кислотність молока виражають в одиницях титрованої
кислотності (у градусах Тернера) і величиною
рН при 20 °С. У молоці визначають титровану
і активну кислотність. Активна кислотність
визначається концентрацією вільних іонів
водню і виражається водневим показником
— від’ємний логарифм концентрації вільних
іонів водню, що знаходяться в розчині,
виражається в одиницях рН.

У свіжому молоці рН = 6,68, тобто
молоко має слабо-кисле середовище. Активна
кислотність визначається потенціометричним
методом на рН-метрі.

Молоко має слабо-кисле середовище,
тому що в ньому присутні солі (фосфорнокислих
і лимоннокислих), білки і вуглекислий
газ.

В товарознавстві використовують
титровану кислотність, яка виражається
в градусах Тернера(°Т). Титрована кислотність
показує кількість кубічних сантиметрів
децинормального (0,1 N) розчину лугу, що
пішли на нейтралізацію 100 см³ молока або
100 г продукту з подвійним об’ємом дистильованої
води в присутності індикатора фенолфталеїну. Момент закінчення титрування
— це поява слабо-рожевого забарвлення,
яке не зникає протягом 1 хвилини.

Титрована кислотність свіжого молока = 16…18 ° Т,
допустиме значення для нормального молока
15,99…20,99 ° Т. Вона зумовлена кислими солями
— дигідрофосфатами та дигідроцитратами
(близько 9… 13 °Т), білками — казеїном і
сироватковими білками (4…6 °Т), вуглекислим
газом, кислотами (молочною, лимонною,
аскорбіновою, вільними жирними тощо)
та іншими компонентами молока (разом
близько 1. ..3 °Т).

Кислотність молока змінюється у доволі значних
межах залежно від обміну речовин в організмі
тварин, який визначається кормовим раціоном,
породою, віком, фізіологічним станом,
індивідуальними особливостями тварин
і т. ін. Особливо змінюється кислотність
молока протягом лактаційного періоду
і в разі захворювання тварин. У перші
дні після отелення кислотність молока
підвищена завдяки високому вмісту білків
та солей. Потім (через 40…60 днів) вона знижується
до фізіологічного рівня, а перед кінцем
лактації суттєво спадає. Якщо тварини
хворіють, кислотність молока, як правило,
спадає, особливо це відчутно в разі захворювання
на мастит.

Під час зберігання сирого молока титрована
кислотність зростає відповідно до розвитку
в ньому молочнокислих бактерій, які перетворюють
лактозу в молочну кислоту. Підвищення
кислотності спричиняє небажані зміни
властивостей молока, зокрема, знижує
стійкість білків молока до нагрівання.
Тому молоко з кислотністю 21° Т приймають
як несортове.

У Німеччині, Чехії, Словаччині та інших
країнах титровану кислотність виражають
не в градусах Тернера, а в градусах Сокс-
лета — Хенкеля (°SH). Її визначають титруванням
молока 0,25 N розчином лугу. Тому 1°SH = 2,5
°Т.

При 28-30 ° Т молоко скисає, при 65-70
° Т згортається.

2.4. Асортимент та цінова політика

 В Україні триває зниження закупівельних
цін на молоко. Доказом того є дані, що
надходять від молокопереробних підприємств.
Зокрема, за період з

21 лютого по 6 березня відбулось
значне зниження закупівельних цін на
молоко. Ціна на молоко від населення знизилась
на 12,5% (0,3 грн/л) та поки що зупинилась на
позначці 2,1 грн/л. Для сільськогосподарських
підприємств середня закупівельна ціна
на молоко знизилась на 6,3% (0,2 грн/кг) до
3,3 грн/кг [7].

Мал. 2.1 Динаміка цін на молоко в Україні

В супермаркеті «Сільпо», який
розташований за адресою м. Харків. вул. О.
Яроша, 18 д асортимент молока
пастеризованого , на мою думку, є дещо
бідним, враховуючи, що цей продукт вважається
надзвичайно корисним. Зовнішній вид товару
відмінний, ціна добра, зручне розташування
товару. Детальніше асортимент та цінова
політика наведено в табл. 2.3

Таблиця  2.3

Асортимент та цінова політика
молока пастеризованого в супермаркеті
«Сільпо»

№ товару

Торгова марка

Країна виробника

Ціна

розн.(грн..)

1

«Українське»

Україна

6.12

2

«Повна чаша»

Україна

6.98

3

«Премія»

Україна

7, 38

4

«Ромол»

Україна

7.64

 

В супермаркеті «Сільпо» нараховується
4 види молока пастеризованого

2. 5 % жирності українського виробника (додаток
Б). У цілому асортимент торгових марок
різний. Загалом розглянувши цінову політику
я дійшла висновку, що ціна на такий продукт,
як молоко пастеризоване в супермаркеті
«Сільпо» є прийнятною для вітчизняних
споживачів.

 

2.5 Матеріали та методи дослідження

Для дослідження використовували
проби молока пастеризованого 2,5 % жирності
виробництва підприємств  „Повна чаша”,
„Премія”, „Ромол”, „Українське„ , що
зберігалося при 4-6 ° С .

Якісне молоко – яким воно має бути? — КУРКУЛЬ

Молоко — незамінний продукт високої біологічної цінності, що супроводжує людину все життя від самого його початку. Традиційно у нашій державі основним видом, що споживається переважною частиною населення, є коров’яче молоко і продукти з нього. Тому основні характеристики молока, лабораторні показники якості та його технологічні властивості є темою наступного дослідження журналістів Kurkul.com.

Зовнішній вигляд, колір, смак і запах

Насамперед якісне молоко повинно мати смак і запах, які властиві для свіжого молока. Неприємний присмак молока спостерігається у випадку поїдання тваринами часнику, цибулі, полину тощо. Умови утримання худоби та технологія отримання молока теж впливають на цей показник – при недотриманні вимог молоко може мати запах силосу, сінажу, гною. Крім того, у домашніх умовах побічні відтінки запаху молоко може набути при неправильному зберіганні. Це відбувається передусім внаслідок поглинання різких запахів при одночасному зберіганні різноманітних продуктів, наприклад, молока та мила, молока та оселедців. Необхідно пам’ятати, що у випадку наявності нехарактерних для молока присмаку та запаху молочні продукти не можуть бути допущені до реалізації.

Для натурального жирного молока властивий білий колір із легким жовтуватим відтінком. Натомість для знежиреного молока характерний білий колір із наявністю голубого відтінку.

Візуально молоко повинно являти собою однорідну рідину без осаду. Для визначення консистенції молоко наливають у склянку, яку трохи нахиляють та повертають у вихідне положення – проба не повинна бути ані водянистою, ані тягучою, ані утворювати клубочки слизу внаслідок процесів слизового бродіння, зумовленого дією мікроорганізмів.

Лабораторні показники контролю якості молока

Спочатку ми маємо визначити чи не має продукт інших домішок. Основний показник (густину) вимірюють спеціальним приладом – ареометром. Згідно з вимогами Державного стандарту (ДСТУ–2661–94) густина молока повинна знаходитися у межах 1,024-1,037 г/см3. Майте на увазі, якщо густина менша нижньої межі, – молоко розбавлене водою.

Далі оцінюємо основні якісні показники, від яких залежать смакові і технологічні властивості продукту – вміст жиру та білка.

Жирність і білковість молока на даний час визначаються за допомогою великої кількості автономних аналізаторів молока. Також в Україні працюють сертифіковані та ліцензовані  лабораторії, які надають свої послуги племінним господарствам для визначення якісних показників молока індивідуально від кожної тварини. Вміст у молоці регламентується в межах не  менше 3,4% жиру та 3,2% білка.

Довідка. Згідно з ДСТУ–2661–94 вміст жиру у молоці може знаходитися у межах від 1,0  до 6,0% залежно від ґатунку молока.

Цікаво. За вмістом жиру і білка в молоці між тваринами різних порід існує суттєва різниця. Найбільш жирномолочною вважаються тварини джерсейської породи. Жирність молока у них досягає 6% і більше. Високим вмістом білка відрізняються тварини бурих порід – понад 3,4% і більше. Взагалі у зоотехнії існує аксіома: менше молока – більше жиру.

Згідно останніх досліджень за вмістом найбільш важливих жирних кислот перевага у якості молока належить тваринам української бурої молочної породи. Наприклад, олеїнової кислоти, що має антихолестеринову дію.

Довідка. Незамінні амінокислоти – це амінокислоти,  які не синтезуються в організмі людини, а повинні потрапляти  з їжею.

Вплив факторів середовища на якість молока

За традиційної системи ведення галузі молочного скотарства (основна умова – відсутність цілорічної однотипної годівлі) основний фактор середовища, що впливає на якість молока — це сезон року. Найякісніший склад молока отримують в осінньо-зимовий період. Сезонність також впливає на співвідношення основних компонентів молока і, відповідно, його технологічні властивості. Найбільше коливань зазнають співвідношення жир:білок, жир:сухий знежирений молочний залишок, білок:жир.

Іншим суттєвим чинником є вплив на якість молока стадії лактації тварини. Вміст жиру і білка в молоці суттєво коливаються впродовж лактаційного періоду. Найвищими вони є на початку і в кінці лактації, а найнижчими —  на третьому-п’ятому місяцях.

Від чого залежать технологічні властивості молока

Технологічні властивості молока значною мірою визначаються його жирнокислотним складом. Саме жири обумовлюють смак і консистенцію продуктів, що будуть вироблені з нього (масло, сири). Тварини різних порід мають значні відмінності за цим показником. Зокрема жирнокислотний склад молочного жиру чорно-рябих корів сприятиме отриманню молочних продуктів з м’якою, ніжною й пластичною консистенцією. А молочні продукти, виготовлені з молока бурих корів,  будуть приємніші за смаком і запахом, але щільніші та твердіші за консистенцією.

Амінокислотний склад молока також відіграє важливу роль у формуванні його органолептичних властивостей.

Жирнокислотний і амінокислотний склад також обумовлені двома групами факторів – генетики і середовища (годівлею).

Регулювати ці показники значною мірою можна повноцінними збалансованими раціонами. Та вплив породи залишається визначальним. Наприклад, амінокислотний склад молочних білків молока бурих корів сприятиме тому, що молочні продукти, виготовлені з нього, матимуть приємніший, більш насичений смак і аромат, ніж у чорно-рябих тварин. 

Здоров’я тварин та його вплив на якість молока

Одним із негативних факторів, які перешкоджають інтенсивному розвитку молочного тваринництва та отриманню якісного молока, є широке поширення серед корів хвороб молочної залози, що носять запальний характер (клінічна, субклінічна форми маститу).

Маститами уражаються корови в будь-який період лактації, при цьому частіше хворіють високопродуктивні тварини. Економічний збиток від маститів виражається перш за все у зниженні молочної продуктивності перехворілих корів (до 300 кг від 1 корови в рік). У перехворілих клінічною формою відбуваються незворотні зміни тканин молочної залози (розростання сполучної тканини), і колишні надої взагалі не відновлюються. З цієї причини передчасно вибраковуються високоцінні в племінному і продуктивному відношенні тварини. Підвищується захворюваність телят. Водночас знижується запліднюваність тварин (порушується протягом статевого циклу у бік збільшення міжотельного періоду). Знижується якість молочних продуктів (масла, сирів, сметани, кефіру та інших), зменшується можливість розширення асортименту продукції, що випускається. Крім економічного збитку мастити є прямим джерелом забруднення молока мікробами, продуктами їх життєдіяльності і токсинами, які викликають різні кишкові й респіраторні інфекції людей, особливо у дітей.

Критерієм оцінювання інтенсивності захворюваності корів маститом і наявності домішок маститного молока в збірному є соматичні клітини.

В Україні чинний стандарт ДСТУ 3662-97, який регламентує вміст соматичних клітин у молоці різних сортів під час приймання на молокозавод. Зокрема для класу екстра він не має перевищувати 400 тис. кл. в 1 мл молока.

Довідка. Соматичні клітини – це лейкоцити, лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, еритроцити та ін. До них також належать епітеліальні клітини альвеол молочної залози. Підвищення рівня цих клітин у секреті молочної залози є наслідком запального процесу.

На вміст соматичних клітин має вплив походження тварини (порода, спадковість), лактація, сезон отелення, технологія та якість роботи оператора машинного доїння. 

Як перевірити свіжість молока?

Основним показником свіжості молока є кислотність. Вона зумовлена вмістом у ньому молочної кислоти, фосфорнокислих та молочнокислих солей, білків тощо. Виражається у градусах Тернера. Згідно з ДСТУ–2661–94 кислотність молока І сорту повинна становити 16-18 °Т, кислотність молока ІІ сорту – 19-21 °Т, для білкового – до 25 °Т.

Довідка. Орієнтовним методом перевірки молока на свіжість є проба на кип’ятіння. Для цього у  тонкостінну пробірку наливають 4-5 мл молока і, постійно перемішуючи, нагрівають його на спиртівці або газовій плиті протягом 1 хвилини (можна нагрівати пробірку впродовж 2 хвилин на водяній бані).
Якщо досліджуване молоко несвіже і, отже, його кислотність перевищує 25-27 °Т, то при кип’ятінні воно звертається.

Щоб зберегти молоко максимально свіжим після його отримання протягом 12-24 годин, необхідно застосовувати холодильні установки.

Сиропридатність молока

Один із головних технологічних показників молока при виробництві сиру – зсідання його під дією сичужного ферменту, на який суттєво впливають порода та умови годівлі.

Довідка. Сичужний фермент – це особлива органічна речовина, яка виробляється в шлунку новонародженого теляти. Він сприяє стабільній природній ферментації молочних продуктів при виробництві кисломолочних продуктів. Сичужний фермент для сиру надає продукції особливо ніжного смаку, щільну консистенцію.

Головна умова сиропридатності молока – це здатність його швидко згортатися під дією ферментів з утворенням щільного згустка, який добре відокремлює сироватку й утримує жир. Крім того, молоко повинно бути сприятливим середовищем для розвитку мікрофлори, необхідної для формування органолептичних показників сирів. Масова частка основного білка молока – казеїну впливає на сиропридатність молока і вихід сирів. При збільшенні кількості казеїну зростає вміст кальцію і фосфору, підвищується кислотність, прискорюється сичужне згортання, підвищується щільність згустка, знижуються втрати жиру і білка, тобто покращуються фізико-хімічні показники молока як сировини для виробництва сирів.

Довідка. На сиропридатність впливають пори року. Встановлена тенденція покращення сичужного згортання молока з переведенням тварин на пасовищне утримання. В період переведення тварин на стійлове утримання відмічається погіршення сичужного згортання.

При виборі породи худоби для розведення чітко орієнтуйтесь на кінцевий продукт, отримуйте молоко лише від здорових тварин, регулюйте раціони худоби, контролюйте базові показники на всіх етапах отримання і первинної переробки – цим ви забезпечите високу якість молочної сировини та продукції з неї.

© Юлія Павленко, Kurkul.com, 2018 р.

#молочне скотарство#молоко#тваринництво

Всі матеріали

Вибір редакції

Промислове вирощування чорної смородини: вибір сортів та догляд

22 листопада
523

Аграрний фронт — праця і боротьба українських фермерів

18 листопада
971

Володимир Стрикиця: У сезоні 2022 ми обійшлись без добрив і вийшли на хорошу врожайність

15 листопада
647

Осінній догляд за малиною: обрізка, висадка та обробка

14 листопада
2 171

Не пропусти останні новини!

Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.

молочных инспекций | Департамент сельского хозяйства Аризоны

Что нам делать?

Программа контроля молочной промышленности отвечает за регулирование всех аспектов молочной промышленности в штате. Это включает производство молока класса «А», а также переработку и производство молока и молочных продуктов класса «А» и не класса «А». Программа финансируется в основном за счет Общего фонда и некоторых лицензионных сборов.

Производители молока регулируются Постановлением о пастеризованном молоке (PMO), а также законами о молочных продуктах в Пересмотренном уставе Аризоны (A.R.S.) и Административном кодексе Аризоны (A.A.C.). Производители регулярно проверяются на предмет общей санитарии, защиты молока и обращения с ним, использования и обращения с лекарствами для животных и связанных с этим действий. Пробы молока и воды на ферме регулярно берутся для обеспечения безопасного и качественного молока. Другие виды деятельности молочной фермы включают оценку лицензированных перевозчиков/пробников, которые забирают молоко у производителей, а также проверку и получение разрешений на молоковозы.

Предприятия по переработке молока также регулируются PMO, A.R.S. и А.А.С. Некоторые продукты, не относящиеся к категории «А», такие как сыр и масло, регулируются в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства США (USDA). Инспекторы по контролю молочных продуктов регулируют работу предприятий по переработке молока, начиная с получения молока от производителя и заканчивая отгрузкой конечной продукции. Каждая полученная цистерна с молоком должна быть сначала проверена на наличие антибиотиков, прежде чем разгружать цистерну. Отраслевые пробоотборники, которые берут пробы молока из танкера, оцениваются государственными инспекторами. Это помогает обеспечить однородность оцениваемых образцов. Перерабатывающие заводы регулярно проверяются на предмет санитарии, хранения и обращения с молоком, очистки оборудования, упаковки и хранения продукции. Оборудование для пастеризации молока оценивается с точки зрения общественного здравоохранения и тестируется при первоначальной установке и через регулярные промежутки времени для обеспечения надлежащей пастеризации. Пробы сырого молока и готового молока и молочных продуктов отбираются на предприятиях по переработке молока и передаются в Государственную сельскохозяйственную лабораторию. Проведенные тесты включают уровни бактерий, антибиотики и тесты для подтверждения правильной пастеризации.

Аризона является членом и делегатом с правом голоса на Национальной конференции межгосударственных грузоотправителей молока (NCIMS). NCIMS — это совместная программа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), молочной промышленности и государственных регулирующих органов. Он предназначен для обеспечения нормативного единообразия и взаимности для молока и молочных продуктов класса «А». Конференция созывается раз в два года для рассмотрения изменений в PMO и других документах, связанных с Конференцией.

Закон штата Аризона разрешает продажу определенного количества сырого молока и продуктов из сырого молока конечному потребителю. Учреждения, которые делают это, должны иметь лицензию и регулироваться Министерством сельского хозяйства Аризоны. Они должны соответствовать всем требованиям PMO и государственных правил, за исключением надлежащей пастеризации. Продукты из сырого молока ограничены тем, что описано в законе, и должны иметь соответствующую маркировку. На этикетках сырого молока должно быть четко указано: «Сырое молоко: не пастеризовано и может содержать организмы, вредные для вашего здоровья». Кроме того, производители сырого молока для потребления должны ежегодно проверять свое стадо на туберкулез и бруцеллез. Лица, которые продают сырое молоко в качестве корма для животных/домашних животных, должны иметь лицензию Отдела экологических служб Министерства сельского хозяйства Аризоны.

Хотите больше информации?

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону (602) 542-4189.

Ссылки по теме

Безопасность замороженных десертов

Важные документы